बारामोटेची विहीर

शिवकालीन इतिहासाची साक्ष देणारी वस्तू.. लिंब – कोंडोली, सातारा.