आपलं गाव

कृषी पर्यटनातून ग्राम विकास…. याल तर काय पहाल ? – हिरवळयुक्त मोकळी जागा, कॉटेज, झोपाळा, कुटीर, चविष्ठ जेवण, खेळ , रेन डान्स, ट्रॅक्टर, बैलगाडी,मंदिरातील भजन, कॅम्पफायर, ग्रीन हाउस, मुक्त गोटा व्यवस्था, गांडूळ खत निर्मिती,...